Jesteś tutaj

Jednostka Wojskowa nr 4115 (wdrożenie systemu HACCP)

Jednostka Wojskowa nr 4115 (wdrożenie systemu HACCP)

Szereg przepisów prawnych w tym: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie wymagań hignieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz. U. nr 104, poz. 1259), a także Dyrektywa rady 93/43/EEC z dnia 14 czerwca 1993 roku w sprawie higieny środków spożywczych, zobligowała nas do wdrożenia w Jednostce Wojskowej, systemu HACCP.

Nasza Jednostka kierując się w/w przepisami podjęła w grudniu 2006 roku współpracę z firma "EKOLOGUS". Kompleksowe usługi w zakresie zastosowania przepisów prawa ochrony środowiska, podstaw wdrażania systemu HACCP w zakładach branży spożywczej, profesjonalne przeprowadzenie auditu wstępnego dotyczącego przygotowania wdrożenia systemy, opracowanie pełnej dokumentacji i wdrożenie w Jednostce Wojskowej systemu Analizy zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, spowodowało, że świadczone przez nas usługi dla konsumentów są obecnie na wysokim poziomie (...)