Jesteś tutaj

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. dziękuje za zorganizowanie szkolenia doskonalącego dla 30 osobowej grupy auditorów wewnętrznych ECO S.A., które odbyło się w dniach 24-26.04.2006 w Jarnołtówku

Szkolenie dotyczyło:

  • systemu EMAS
  • akredytacji Laboratorium Ochrony Środowiska zgodnie z wymaganiami normy 17025
  • doskonalenia w zakresie metod i technik auditowania
  • modelowania współpracy i umiejętności komunikacyjnych (...)