Jesteś tutaj

Diesel Engine Factory ANDORIA S.A.

Diesel Engine Factory ANDORIA S.A.

Firma "EKOLOGUS" z Bielska-Białej wykonała dla WSW-"ANDORIA" S.A. w Andrychowie "Operat powietrza" liczący wraz z załącznikami ok 400 stron. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń liczono dla 380 szt. emitorów oraz 39 rodzajów zanieczyszczeń.

"Operat powietrza" opracowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami w związku z powyższym spełnił warunki stawiane przez Wydział Ochrony Środowiska przy Starostwie w Wadowicach (...)