Jesteś tutaj

BESKIDZKIE DROGI S.A.

BESKIDZKIE DROGI S.A.

Dotyczy: opinii o usługach z zakresu ochrony środowiska świadczonych przez PKU "Ekologus".

PKU "Ekologus" wykonało na przestrzeni ostatnich kilku lat dla naszej firmy następujące prace z zakresu ochrony środowiska:

  • analizy stanu zanieczyszczenia powietrza będące podstawą do wydania decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń dla naszych Wytwórni Mas Bitumicznych w Bielanach i Międzyrzeczu,
  • bilanse odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w w/w Wytwórniach będące podstawą do wydania stosownych uzgodnień dotyczących gospodarki odpadami,
  • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z emitorów w/w Wytwórni (...)