Jesteś tutaj

Armatura Kraków S.A.

Armatura Kraków S.A.

Armatura Kraków S.A. od kilku lat współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jaskółcza 29, w zakresie wykonywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń środowiskowych.

W ostatnim czasie Firma Ekologus wykonała dla nas opracowania:

  • Operat wodnoprawny do pozwolenia na odprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
  • Aktualizacja zgłoszenia dla instalacji niewymagających pozwolenia na emisję pyłów i gazów(…)