Jesteś tutaj

AQUA S.A. Bielsko-Biała

AQUA S.A. Bielsko-Biała

W dniach od 8-10 maja 2000 r. w Szczyrku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Polsce w XXI wieku - wyzwanie przyszłości", która zbiegła się z obchodami 10-lecia AQUA S.A.

Uczestnikami konferencji byli m.in przedstawiciele Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zagranicznych i polskich firm, których działalność wiąże się z tematyką konferencji oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytutów z całego kraju. Mieliśmy również zaszczyt gościć przedstawicieli władz państwowych i administracyjnych.

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert - organizację konferencji powierzono Przedsiębiorstwu Konsultingowo-Usługowemu EKOLOGUS z Bielska-Białej, które przedstawiło najbardziej kompleksową ofertę obsługi konferencji (...)