Jesteś tutaj

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Dotyczy: opinii na temat wykonywanych przez "EKOLOGUS" usług z zakresu ochrony środowiska

Firma "EKOLOGUS" na przestrzeni ostatnich lat wykonywała dla naszych potrzeb niżej wymienione prace:

  • opracowania analiz stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z oddziaływaniem naszych kotłowni osiedlowych w Andrychowie
    Na podstawie w/w opracowań Spółdzielnia nasza uzyskała w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego decyzję o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń
  • kwartalne oraz roczne wyliczenia opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza.
  • opracowanie bilansu odpadów wytwarzanych w naszym zakładzie oraz wyliczenia opłat za ich umieszczanie na składowiskach odpadów
  • wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń ze wszystkich w/w kotłowni (...)