Jesteś tutaj

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe "EKOLOGUS" na przestrzeni ostatnich lat wykonywało dla naszych potrzeb niżej wymienione prace:

  • opracowania analiz stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z oddziaływaniem naszych kotłowni osiedlowych na terenie miasta Andrychowa
    na podstawie w/w opracowań Spółdzielnia nasza uzyskała decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń dla w/w źródeł ciepła
  • kwartalne oraz roczne wyliczenia opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza.
  • opracowanie bilansu odpadów wytwarzanych w naszej Spółdzielni oraz wyliczenie opłat za ich umieszczanie na składowiskach odpadów
  • sukcesywne wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń wraz z opracowaniem wyników dla wszystkich w/w kotłowni (...)