Jesteś tutaj

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.

Andrychowska Fabryka Maszyn S.A.

Wyrażamy w pełni pozytywna opinię na temat świadczonych dla nas Waszych usług.

Wykonanie analizy i oceny dotyczące oddziaływania naszych obiektów na środowisko dały podstawę do wydania decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, jak również są pomocne przy wykonaniu rocznych sprawozdań o emisji

Do wykonywanych pomiarów emisji zanieczyszczeń w/w Wydział Ochrony Środowiska, jak również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie wyraził żadnych zastrzeżeń (...)