Jesteś tutaj

ABGroup Sp. z o.o.

ABGroup Sp. z o.o.

Informujemy, ze w trakcie realizacji prac budowlanych w rejonie ulic Grażyńskiego i Mostowej w Bielsku-Białej natrafiliśmy na znacznych rozmiarów niezinwentaryzowany podziemny zbiornik wypełniony nieznaną substancją. Odkrycie zbiornika, a tym bardziej jego zawartość całkowicie nas zaskoczyła. Jego lokalizacja w centrum prac budowlanych spowodowała wstrzymanie prac w tym rejonie.

W trakcie poszukiwań firm, które mogły by rozwijać nasz problem trafiliśmy do Państwa. Firma EKOLOGUS poproszona przez nas o pomoc, przystąpiła natychmiast do rozpoznania zanieczyszczenia, jego wielkości i zasięgu. Już na podstawie wstępnych oględzin zostały sformułowane wnioski co do dalszego prowadzenia prac. Przepracowany olej mineralny, który zalegał na powierzchni wody wypełniającej zbiornik, został zebrany nie tworząc przy tym kosztownych w unieszkodliwianiu odpadów (...)