Jesteś tutaj

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr

Potwierdzam, że Firma Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Jaskółczej 29 przeprowadziła na zlecenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach 18-19 października 2013 r. szkolenie dla 16 pracowników pt.: "Postępowanie w ramach ocen oddziaływania na środowisko - teoria i praktyka" (...)