Podsumowanie webinaru – “Dlaczego warto poukładać procesy oraz kwestie środowiskowe w swojej firmie?”

 

W dniu 9 maja 2023 r. w ramach poszerzania świadomości ekologicznej przedsiębiorców zorganizowaliśmy darmowy webinar z przedstawicielami firm PDCA Group oraz Signalo Sp. z o.o.

Program spotkania obejmował cztery bloki tematyczne

Pierwszy blok prowadziła Pani Agata Jendrusiewicz – Prokurent Ekologus Sp. z o.o. i omawiała następujące zagadnienia:

 • Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska
 • Obowiązek opłat i składania sprawozdań wynikający z przepisów ochrony środowiska – za co należy wnieść opłatę, najważniejsze terminy
 • Bazy w jakich należy składać sprawozdania
 • Kiedy należy uzyskać pozwolenia i zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami
 • Przepisy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – kogo dotyczą, najważniejsze obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach
 • Przepisy dotyczące ochrony powietrza oraz powierzchni ziemi – kogo dotyczą, najważniejsze obowiązki
 • Eko-przegląd – poszczególne etapy, po co się go wykonuje, korzyści z niego wynikające

Drugi blok prowadził Pan Marek Krasiński – przedstawiciel firmy PDCA Group i omawiał następujące zagadnienia:

 • Jak optymalizacja procesów wpływa na aspekty środowiskowe w firmie
 • Jak uwzględniać ekologię podczas optymalizacji procesów
 • Strategia Lean Green

Trzeci blok prowadził Pan Rafał Karel – przedstawiciel firmy Signalo Sp. z o.o. i omawiał następujące zagadnienia:

 • Jak oszczędzać koszty w firmach produkcyjnych i logistycznych – system Andon

Czwarty blok prowadził Pan Krzysztof Caputa – przedstawiciel firmy Signalo Sp. z o.o. i omawiał następujące zagadnienia:

 • Zapobieganie wypadkom oraz poprawa bezpieczeństwa pracy – rozwiązania Signalo Safety

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinaru.

Ponadto po prelekcjach miała miejsce dyskusja z uczestnikami, podczas której nasi prelegenci rozwiewali wątpliwości uczestników i odpowiadali na liczne pytania.
Ta część nie ujęta jest w ww nagraniu.

 

Część merytoryczna

 

Przepisy ochrony środowiska nakładają na Przedsiębiorców – głównie produkcyjnych – bardzo dużą odpowiedzialność za stan otaczającego ich ekosystemu. Zakłady, które korzystają z zasobów naturalnych naszego środowiska lub na nie znacząco oddziałują, muszą funkcjonować w oparciu o uzyskane zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne. Kary nałożone na przedsiębiorcę, który nie posiada wymaganych prawem decyzji środowiskowych, bądź nie stosuje się do ich treści, mogą wynosić od 500 zł do nawet 1 000 000 zł.

Kluczowe obowiązki przedsiębiorców względem wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska:

 1. Sprawozdawczość – opłaty, KOBiZE, BDO

Na podmioty korzystające ze środowiska nałożony jest obowiązek corocznego składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska. Opłaty wnosi się za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a sprawozdanie składa się do Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.

Opłaty środowiskowe ponosi się za wszystkie substancje wprowadzone do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany, w danym okresie rozliczeniowym. Warto zwrócić uwagę, że dotyczy to także środków dezynfekcyjnych (emisja LZO). Gdy roczna wysokość opłat dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska:

 • nie przekracza 100 zł – opłat nie wnosi się oraz nie przedkłada się wykazów o zakresie korzystania ze środowiska;
 • przekracza 100 zł ale nie przekracza 800 zł – opłat nie wnosi się ale przedkłada się wykazy
  o zakresie korzystania ze środowiska.

Za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i prowadzonej działalności czy stopnia szkodliwości dla środowiska, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć roczny raport do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) do końca lutego następnego roku. Wprowadzanie gazów i pyłów w przedsiębiorstwie obejmuje  m.in. emisję z instalacji, urządzeń, używanych substancji, klimatyzacji, kotłów, wózków widłowych LPG czy samochodów służbowych.

Większość podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami ma obowiązek wpisania się do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami). Celem BDO jest elektroniczne prowadzenie rejestru, ewidencji i sprawozdawczości. Takie sprawozdanie należy przedłożyć do 15 marca za cały poprzedni rok. Wpis do BDO jest niezbędny także w przypadku, gdy wytwarzanie odpadów z instalacji nie wymaga posiadania pozwolenia.

 1. Gospodarka odpadami

W przypadku prowadzenia instalacji, pozwolenie na wytwarzanie odpadów musi uzyskać wytwórca odpadów, który wytwarza:

 • powyżej 5000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne;
 • powyżej 1 MG/rok odpadów niebezpiecznych.

Zezwolenie wymagane jest w przypadku prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów oraz przetwarzania odpadów w procesie odzysku i unieszkodliwiania.

 1. Gospodarka opakowaniami

Na przedsiębiorcy, który:

 • wprowadza opakowania;
 • wprowadza produkty w opakowaniach;
 • dystrybuuje produkty w opakowaniach;
 • eksportuje odpady opakowaniowe, opakowania czy produkty w opakowaniach;
 • dokonuje dostaw odpadów opakowaniowych i/lub produktów w opakowaniach na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

spoczywa szereg obowiązków nałożonych Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).

Do najważniejszych obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach należą:

 • wpis do rejestru BDO;
 • prowadzenie ewidencji mas opakowań (z rozbiciem na rodzaje materiałów), w których wprowadzono do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym i złożenie rocznego sprawozdania w BDO;
 • uzyskanie wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych;
 • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych;
 • wyliczenia opłaty produktowej (za zamknięty rok) i uiszczenie jej do Urzędu Marszałkowskiego do 15 marca.
 1. Ochrona powietrza

Przedsiębiorca posiadający instalacje/urządzenia, jak np.:

 • kotły grzewcze, nagrzewnice, piece technologiczne;
 • malarnie, odlewnie, wtryskarki;
 • klejenie, czyszczenie rozpuszczalnikiem;
 • chów drobiu;

które emitują do powietrza substancje przez emitor/komin, w sposób zorganizowany, czyli wymuszony wentylacją, musi posiadać pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza lub zgłosić instalację niewymagającą pozwolenia na emisję pyłów i gazów.

 1. Ochrona powierzchni ziemi

Przedsiębiorstwo stosujące substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne i/lub ropopochodne, powinno posiadać środki techniczne do zabezpieczenia przed niekontrolowanymi wyciekami m.in. przy stanowiskach pracy oraz w miejscu ich magazynowania. Każdy wyciek substancji niebezpiecznych należy niezwłocznie zabezpieczyć i unieszkodliwić, aby substancje niebezpieczne nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.

Przedsiębiorca powinien zadbać o świadomość swoich pracowników poprzez regularne szkolenia z metod postępowania na wypadek niekontrolowanego wycieku oraz jak używać i do jakich rodzajów substancji stosować posiadane środki techniczne i/lub zestawy awaryjne. Dobre nawyki u pracowników, to klucz do szybkiej reakcji w przypadku wycieku, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, a tym samym ograniczenia kosztów jego naprawy.

 

Zapraszamy na kolejne webinary

W 2023 roku będziemy organizować kolejne bezpłatne webinary, podczas których będziemy prezentować istotne z naszego punktu widzenia zagadnienia z zakresu ochrony środowiska wraz z naszymi partnerami biznesowymi oraz zaproszonymi gośćmi.

Więcej informacji wkrótce na podstronie “Szkolenia i rozwój”
oraz w dziale szkoleń pod nr 606 914 909.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Podsumowanie webinaru – “Kogo dotyczy Europejski Zielony Ład. Środki na innowacje dla MŚP w 2022”

Podsumowanie webinaru – “Kogo dotyczy Europejski Zielony Ład. Środki na innowacje dla MŚP w 2022”

(kliknij >> tutaj << jeżeli nie wyświetla się film powyżej)   W dniu 25 listopada 2022 r. zorganizowaliśmy we współpracy z przedstawicielami firmy Innowia Sp. z o.o. bezpłatny webinar dla przedsiebiorców, którego celem było…

29.11.2022

Czytaj dalej
Co powinien wiedzieć Kierownik składowiska odpadów?

Co powinien wiedzieć Kierownik składowiska odpadów?

Po wakacjach rusza kolejna edycja szkoleń pt. „Kierownik Składowiska Odpadów”, które odbędą się w dniach 12-13.09.2022’ oraz 17-18.11.2022′. Jest to dobra okazja do tego, aby usystematyzować swoją wiedzę m.in. przed przystąpieniem do Egzaminu Państwowego stwierdzającego…

02.08.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

ECOPLAN

ECOPLAN [2010 r.]

Firma ECOPLAN potwierdza współpracę z Ekologus w ramach wielu szkoleń (…). Rekomenduję firmę Ekologus, jako doświadczonego trenera o dużej wiedzy merytorycznej, nawiązującej łatwy kontakt z osobami szkolonymi, posiadającej umiejętności uaktywnienia grupy i eliminacji dystansu pomiędzy trenerem a uczestnikami szkolenia.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej