Jesteś tutaj

Szkolenia menedżerskie i biznesowe

 

Ofertę tej tematyki szkoleń kierujemy między innymi do biznesu, administracji, branży turystycznej i hotelarskiej. Promujemy właściwe relacje w biznesie, umiejętność komunikacji, zasad fair-play wśród różnych grup zawodowych. Dostarczamy praktyczną wiedzę w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

 

PR i Marketing

PR i Marketing to szybko zmieniające się, stale ulepszane dziedziny wiedzy. Sukcesem w strategii rozwoju wielu firm staje się dobry plan marketingowy czy skuteczna komunikacja za pomocą tzw. social media.

Podczas naszych szkoleń przygotowujemy uczestników merytorycznie i praktycznie do samodzielnych działań promocyjnych w obrębie tzw. social media oraz pozostałych form marketingu. Uczestnicy poznają tajniki marketingu praktycznego, dającego gwarancję dotarcia do szerokiego grona odbiorców.

 

Proponowane tematy szkoleń:

ZARZĄDZANIE (organizacją i zespołem)

Zarządzanie, czyli rozwój kompetencji menedżerskich. Szkolenia dedykowane szczególnie osobom, których praca obliguje do kierowania ludźmi lub organizacją. Podczas szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje z zakresu treningu motywacyjnego i rozwoju pracowników, a także rozwiną umiejętności budowania autorytetu i wizerunku lidera.

 

Proponowane tematy szkoleń:


HR, ROZWÓJ OSOBISTY i umiejętności interpersonalne

W tym dziale prezentujemy Państwu szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz umiejętności interpersonalnych. Swoim zakresem obejmują rozwój tych zasobów osobistych, które bezpośrednio wpłyną na jakość wykonywanej pracy oraz pośrednio na sferę prywatną. Proponujemy je wszystkim tym, którzy chcą wzmocnić siebie o umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami, chcą doskonalić swoje umiejętności w sferze komunikowania się i współpracy z innymi.

Podczas szkoleń uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje interpersonalne w obszarze szeroko rozumianej komunikacji i asertywności w relacjach z innymi w oparciu o zasady współpracy i poszanowania.

 

Proponowane tematy szkoleń:

OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ

Profesjonalna obsługa klienta zarówno biznesowego jak i w administracji, hotelu czy biurze turystycznym, to tajemnica sukcesu niejednej organizacji. Ta umiejętność wymagana jest od wszystkich pracowników, na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Należy się jej uczyć i ciągle doskonalić.

Szkolenia dedykujemy szczególnie osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (petenta), w tym klienta kluczowego, technik negocjacji sprzedażowych, sprzedaży przez telefon (telemarketing), bezpośredniego kontaktu z klientem, radzenia sobie w trudnych sytuacjach handlowych oraz metod zwiększania sprzedaży.

W trakcie szkoleń przekazujemy uczestnikom wiedzę jak skutecznie przygotowywać oferty, jak pozyskiwać klientów przez telefon, jak prowadzić rozmowy i negocjacje handlowe. Należy pamiętać, że sztuką jest utrzymanie dobrych relacji z klientem, a zwłaszcza z klientem kluczowym. Sukces polega nie na zdobyciu Klienta, ale utrzymywaniu takich relacjach z nim aby pozostał przy nas przez wiele lat oraz rekomendował naszą firmę, organizację innym potencjalnym klientom.

 

Proponowane tematy szkoleń:


 

TRENERZY i COACHOWIE  |  FORMY PROWADZENIA SZKOLEŃ

Nasi trenerzy to doświadczeni praktycy w swoich dziedzinach, z wieloletnim doświadczeniem, specjaliści z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, dziennikarstwa, copywriterstwa i coachingu. Posiadający międzynarodowe certyfikaty, potwierdzające ich kompetencje zarówno trenerskie, jak i doradcze oraz coachów.

Ciekawa forma prowadzonych szkoleń zapewni uczestnikom łatwość w przyswajaniu wiedzy, którą z pewnością wykorzystają w swojej codziennej pracy, przynosząc tym samym sukces Państwa firmie. Formy prowadzenia szkoleń:

  • wykład w oparciu o przykłady praktyczne
  • ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, ”burza mózgów”
  • analizy przypadków, odgrywanie ról
  • dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
  • omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce

W trakcie szkoleń nasi trenerzy są do Państwa dyspozycji, a po ich ukończeniu mają Państwo możliwość uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące pytania drogą mailingową przez okres 10 dni od zakończenia szkolenia.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! +48 33 496 03 00