• TWÓJ PARTNER

  W BIZNESIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  od 1989
 • USŁUGI EKSPERCKIE
  POZNAJ NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĘ
  Wnioski o:
  - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;
  - uzyskanie pozwolenia sektorowego;
  - monitoring środowiska;
  - rekultywacje;

  OCHRONA ŚRODOWISKA

 • SZKOLENIA
  Nasi trenerzy to praktycy i specjaliści

  Zależy nam na wymiernym efekcie i rzeczywistym transferze wiedzy oraz doświadczeń,
  tak aby przekazać praktyczne umiejętności i przydatną wiedzę.

  Realna wiedza i wysoka jakość obsługi
  - Ochrona środowiska
  - Systemy zarządzania
  - Menedżerskie
  - Biznesowe

Jesteś tutaj

Remediacje i Sorbenty

Remediacje

Nasza firma zajmuje się prowadzeniem akcji ratowniczych oraz rekultywacji terenów zanieczyszczonych w wyniku wycieków substancji ropopochodnych oraz długotrwałej niewłaściwej eksploatacji urządzeń i instalacji. Metody prowadzonych przez nas procesów remediacji są mało inwazyjne w środowisko przy zapewnieniu wysokiej skuteczności działania.

Sorbenty

Prowadzimy również sprzedaż sorbentów - środków do likwidacji wycieków i skażeń przy stanowiskach pracy jak i na powierzchniach stałych i na wodzie, materiałów uszczelniających wycieki paliw i chemikaliów oraz sprzedaż zestawów awaryjnych.

Przejdź do sklepu

 

W Oparciu o wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę naszych ekspertów, składamy państwu propozycję pomocy w spełnieniu wymogów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Rozdział 2 Art. 9. Działania zapobiegawcze i naprawcze) i wywiązania się z nich w sposób właściwy.

 

 

PROWADZIMY AKCJE RATOWNICZE, DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE
I NAPRAWCZE PRZY SKAŻENIU SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI


 • ziemi i gleby.
 • wód podziemnych i powierzchniowych.
 • powierzchni utwardzonych.

Zajmujemy się zarówno nowymi wyciekami, jaki i starymi zanieczyszczeniami w gruncie.

 

Dodatkowo oferujemy:

 • usuwanie starych zbiorników paliwowych
 • projektowanie i wykonywanie piezometrów

 

 

WYKONUJEMY KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA I USŁUGI OBEJMUJĄCE CAŁY PROCES REMEDIACJI


 • Rozpoznanie zasięgu oraz stopnia zanieczyszczenie gleby, ziemi i wód gruntowych.
 • Analizy fizykochemiczne gleby, ziemi i wód gruntowych w akredytowanym laboratorium.
 • Opracowanie Raportu Początkowego wraz z analizami w akredytowanym laboratorium.
 • Opracowanie Harmonogramu działań Zapobiegawczych lub Naprawczych – projekt remediacji.
 • Prowadzenie procesu rekultywacji terenu skażonego ropopochodnymi przy użyciu odpowiednio dobranych rodzajów biopreparatów, usuwanie źródeł skażenia.
 • Monitorowanie i raport z przebiegu procesu remediacji

 

Każdorazowo przed rozpoczęciem remediacji wykonujemy i uzgadniamy z właściwym urzędem projekt remediacji. Uczestniczymy i prowadzimy uzgodnienia w imieniu Inwestora przed organem administracji wydającym odpowiednie pozwolenie.

Przez cały czas trwania prac, aż do uzyskania pozytywnej decyzji zamknięcia projektu remediacji nasi eksperci są do Państwa dyspozycji.

 

Wysoka zdolność pochłaniania i wydajność naszych sorbentów umożliwia szybkie rozwiązanie problemu wycieków przy użyciu stosunkowo małej ilości środka sorbcyjnego - przekłada się to na jego niskie zużycie, a tym samym generowanie małej ilości odpadu do unieszkodliwienia.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! +48 33 496 03 00