• TWÓJ PARTNER

  W BIZNESIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  od 1989
 • USŁUGI EKSPERCKIE
  POZNAJ NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĘ
  Wnioski o:
  - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;
  - uzyskanie pozwolenia sektorowego;
  - monitoring środowiska;
  - rekultywacje;

  OCHRONA ŚRODOWISKA

 • SZKOLENIA
  Nasi trenerzy to praktycy i specjaliści

  Zależy nam na wymiernym efekcie i rzeczywistym transferze wiedzy oraz doświadczeń,
  tak aby przekazać praktyczne umiejętności i przydatną wiedzę.

  Realna wiedza i wysoka jakość obsługi
  - Ochrona środowiska
  - Systemy zarządzania
  - Menedżerskie
  - Biznesowe

Jesteś tutaj

Raporty początkowe

Doradztwo i outsourcing ekologiczny

Doradztwo i outsourcing ekologiczny

 • outsourcing ekologiczny
 • stałej obsługa związana z ochroną środowiska
 • konsultacje techniczne i prawne
 • weryfikacje dokumentacji
 • naliczanie opłat środowiskowych

Pomiary i analizy

Pomiary i analizy

 • pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza
 • pomiary poziomu hałasu przemysłowego w środowisku
 • badania gleb i wód podziemnych
 • badania wody i ścieków
 • badania odpadów i kompostu

Audyty systemów zarządzania

Audyty systemów zarządzania

 • podnoszenie efektywności organizacji
 • wdrażanie systemów zarządzania
 • weryfikacja zgodności z normami
 • budowanie dobrych relacji wewnątrz organizacji

Firma Ekologus Sp. z o.o. kompleksowo opracuje dla Ciebie raport początkowy, w zakresie:

 

Etap I – ANALIZA RYZYKA

Na początek proponujemy wykonanie analizy ryzyka, która wykaże czy istnieje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.Pozwoli także ocenić czy Zakład prowadzi wszystkie niezbędne działania zabezpieczające przed możliwością uwolnienia do środowiska gruntowo-wodnego zidentyfikowanych substancji niebezpiecznych.

 

Etap II – PROWADZENIE BADAŃ GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH ORAZ  WYKONANIE ANALIZ LABORATORYJNYCH POBRANYCH PRÓBEK W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM

W przypadku stwierdzenia konieczności opracowania raportu początkowego przystąpimy do określenia zakresu badań jakości gleby i wód podziemnych – w tym m.in. określimy ilość punktów poboru próbek, ich lokalizację oraz głębokości z jakiej powinny zostać pobrane. Powyższy zakres zostanie opracowany na podstawie wcześniej zebranych informacji o instalacji IPPC oraz o możliwych historycznych zanieczyszczeniach.

 

Etap III – ANALIZA WYNIKÓW I OPRACOWANIE RAPORTU POCZĄTKOWEGO STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE/ZMIANĘ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat raportów początkowych?
Zadzwoń do nas i umów się na bezpłatne spotkanie z Ekspertem, który przyjedzie do Twojej firmy i odpowie na wszystkie pytania.


 

Raport początkowy powinien zawierać:

 • informacje na temat działalności prowadzonej obecnie na terenie zakładu,
 • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne,
 • listę substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu,
 • aktualne informacje na temat zanieczyszczenia terenu zakładu substancjami powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu.

 

RAPORT POCZĄTKOWY – NOWE OBOWIĄZKI DLA INSTALACJI IPPC

Z czego wynikają nowe obowiązki dla instalacji IPPC?

W związku z wdrożeniem przez Polskę przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED), zmianie uległy dotychczasowe obowiązki związane z uzyskiwaniem pozwoleń zintegrowanych. Planowane zmiany zostały implementowane do polskiego prawa ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101).

Czego dotyczą zmiany?

 • obowiązku wykonania raportu początkowego
 • monitoringu jakości środowiska gruntowo-wodnego
 • szkód w środowisku
 • dopuszczalnych poziomów emisji
 • konkluzji BAT dla poszczególnych branż

Podstawa prawna sporządzania raportu początkowego:

Obowiązek wykonywania raportów początkowych nakłada nowelizacja Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1101). Zgodnie z zapisami ww. Ustawy od dnia 5 września 2014r. raport początkowy jest załącznikiem do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego. Jego celem jest określenie stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! +48 33 496 03 00