Odpowiedzialność prawna Pracodawcy za BHP i Ochronę Środowiska

Podstawowymi wymogami stawianymi przedsiębiorcom są zarówno kwestie przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jak i ochroną środowiska. Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, umożliwiając przedsiębiorcom utrzymanie niskich kosztów prowadzenia działalności jak również uniknięcia potencjalnych sporów, oraz ochronę wizerunku firmy.

Mamy świadomość, że PRACODAWCA = ODPOWIEDZIALNOŚĆ .

System, który powinien stanowić integralną część filozofii zarządzania każdej firmy to system, który zapewnia efektywność funkcjonowania organizacji w zakresie bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego powinien on opierać się na ciągłym doskonaleniu i aktualizacji. W celu osiągnięcia wymiernych korzyści łączenia ze sobą zarówno odpowiedzialności za człowieka oraz środowisko nas otaczające, proponujemy spojrzeć na temat kompleksowo, dzięki czemu:

 • Zredukujesz straty spowodowane nieobecnością pracowników i zmniejszoną wydajnością,
 • Zredukujesz koszty związane z uszkodzeniem mienia,
 • Skrócisz czas zatrzymania procesów technologicznych,
 • Zmniejszysz wskaźnik absencji chorobowej,
 • Zmniejszysz nakłady na leczenie poszkodowanych pracowników,
 • Zredukujesz koszty przekwalifikowania pracowników poszkodowanych nie mogących wykonywać dotychczasowych obowiązków,
 • Zmniejszysz koszty dochodzeń powypadkowych oraz ewentualnych kosztów grzywien,
 • Ograniczysz koszty utylizacji odpadów,
 • Unikniesz potencjalnych sporów,
 • Pozytywnie wpłyniesz na wielkość opłat wynikających z korzystania z zasobów środowiska,
 • Poprawisz wizerunek swojej firmy.

Chcąc uzyskać powyższe korzyści, należy wywiązać się z wielu obowiązków publiczno-prawnych. Jednym z nich są zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli przedsiębiorca lekceważy istniejące przepisy naraża się na poważne konsekwencje finansowe i prawne. Równoważnym składnikiem ochrony środowiska jest przeciwdziałanie lub zapobieganie zjawiskom lub stanom niekorzystnym dla środowiska, nazywanym w przepisach jako uciążliwymi i zagrożeniami. Z takim samym nazewnictwem mamy doczynienia
w przypadku wpływu substancji na organizm człowieka, stosowana jest prewencja w celu ograniczenia wpływu substancji uciążliwych lub szkodliwych.

Mamy świadomość, że ekologia i bezpieczeństwo w przemyśle to wyzwanie, które jest tak ważne
i szerokie, jak sama ekonomika produkcji. To zarówno dążenie do doskonałości produkcji czyli jak najlepszego wykorzystania zasobów, surowców energii i czasu jak i stosowaniu ekologicznych środków produkcji. Działania takie oprócz korzyści ekonomicznych dostarczają również korzyści niemierzalne, tj.:

 • Korzystne postrzeganie organizacji przez władze lokalne, związki zawodowe i społeczeństwo,
 • Identyfikowanie się jako firma odpowiedzialna i profesjonalna,
 • Lepsza identyfikacja pracowników z organizacją,
 • Mniejsza fluktuacja zatrudnienia.

Działania proekologiczne są to takie aspekty, które mają przynieść korzyści nie tylko środowisku naturalnemu, ale także Twojej firmie.

W rezultacie:

Wy cieszcie się tym, że jesteście EKO – my zadbamy o spełnienie przez Was wymogów prawnych.

Autor artykułu

Gabriela Borgieł

Powrót

Może Cię również zainteresować

Obowiązkowe pomiary stężenia radonu – co powinien wiedzieć pracodawca?

Obowiązkowe pomiary stężenia radonu – co powinien wiedzieć pracodawca?

Według WHO radon jest drugim zaraz po paleniu czynnikiem, który powoduje nowotwory układu oddechowego u ludzi. Radon jest bezwonnym i bezbarwnym gazem, o właściwościach promieniotwórczych, który obecny jest w skorupie ziemskiej i to właśnie z niej przedostaje…

23.07.2021

Czytaj dalej
BDO – CO MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

BDO – CO MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, stanowi podstawowe narzędzie do gromadzenia informacji i danych na temat odpadów. Celem BDO jest elektroniczne prowadzenie rejestru, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami od 1 stycznia…

07.02.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

Stacja paliw Fatex

Stacja paliw Fatex [2004 r.]

Spółka Ekologus wykonała dla naszej firmy operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych z terenu stacji paliw, ponadto od kilku lat prowadzi w jej obrębie regularne badania kontrolne sieci monitoringu lokalnego wód gruntowych.

(…) Pragniemy podkreślić, że jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani jakością dotychczasowej współpracy z firmą Ekologus, a zwłaszcza wysokim poziomem merytorycznym sporządzanych opracowań oraz profesjonalnie udzielanych nam konsultacji i porad. Nie bez znaczenia są dla nas również korzystne warunki finansowe oraz terminowość działań (…).

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej