Odpowiedzialność prawna Pracodawcy za BHP i Ochronę Środowiska

Podstawowymi wymogami stawianymi przedsiębiorcom są zarówno kwestie przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jak i ochroną środowiska. Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, umożliwiając przedsiębiorcom utrzymanie niskich kosztów prowadzenia działalności jak również uniknięcia potencjalnych sporów, oraz ochronę wizerunku firmy.

Mamy świadomość, że PRACODAWCA = ODPOWIEDZIALNOŚĆ .

System, który powinien stanowić integralną część filozofii zarządzania każdej firmy to system, który zapewnia efektywność funkcjonowania organizacji w zakresie bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego powinien on opierać się na ciągłym doskonaleniu i aktualizacji. W celu osiągnięcia wymiernych korzyści łączenia ze sobą zarówno odpowiedzialności za człowieka oraz środowisko nas otaczające, proponujemy spojrzeć na temat kompleksowo, dzięki czemu:

 • Zredukujesz straty spowodowane nieobecnością pracowników i zmniejszoną wydajnością,
 • Zredukujesz koszty związane z uszkodzeniem mienia,
 • Skrócisz czas zatrzymania procesów technologicznych,
 • Zmniejszysz wskaźnik absencji chorobowej,
 • Zmniejszysz nakłady na leczenie poszkodowanych pracowników,
 • Zredukujesz koszty przekwalifikowania pracowników poszkodowanych nie mogących wykonywać dotychczasowych obowiązków,
 • Zmniejszysz koszty dochodzeń powypadkowych oraz ewentualnych kosztów grzywien,
 • Ograniczysz koszty utylizacji odpadów,
 • Unikniesz potencjalnych sporów,
 • Pozytywnie wpłyniesz na wielkość opłat wynikających z korzystania z zasobów środowiska,
 • Poprawisz wizerunek swojej firmy.

Chcąc uzyskać powyższe korzyści, należy wywiązać się z wielu obowiązków publiczno-prawnych. Jednym z nich są zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli przedsiębiorca lekceważy istniejące przepisy naraża się na poważne konsekwencje finansowe i prawne. Równoważnym składnikiem ochrony środowiska jest przeciwdziałanie lub zapobieganie zjawiskom lub stanom niekorzystnym dla środowiska, nazywanym w przepisach jako uciążliwymi i zagrożeniami. Z takim samym nazewnictwem mamy doczynienia
w przypadku wpływu substancji na organizm człowieka, stosowana jest prewencja w celu ograniczenia wpływu substancji uciążliwych lub szkodliwych.

Mamy świadomość, że ekologia i bezpieczeństwo w przemyśle to wyzwanie, które jest tak ważne
i szerokie, jak sama ekonomika produkcji. To zarówno dążenie do doskonałości produkcji czyli jak najlepszego wykorzystania zasobów, surowców energii i czasu jak i stosowaniu ekologicznych środków produkcji. Działania takie oprócz korzyści ekonomicznych dostarczają również korzyści niemierzalne, tj.:

 • Korzystne postrzeganie organizacji przez władze lokalne, związki zawodowe i społeczeństwo,
 • Identyfikowanie się jako firma odpowiedzialna i profesjonalna,
 • Lepsza identyfikacja pracowników z organizacją,
 • Mniejsza fluktuacja zatrudnienia.

Działania proekologiczne są to takie aspekty, które mają przynieść korzyści nie tylko środowisku naturalnemu, ale także Twojej firmie.

W rezultacie:

Wy cieszcie się tym, że jesteście EKO – my zadbamy o spełnienie przez Was wymogów prawnych.

Autor artykułu

Gabriela Borgieł

Powrót

Może Cię również zainteresować

Nowe rozporządzenia do ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących magazynowania odpadów

Nowe rozporządzenia do ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących magazynowania odpadów

Lata 2018-20 są bardzo obfite w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu gospodarki odpadami, a zwłaszcza obowiązującej ustawy o odpadach. Od czasu wejścia w życie w styczniu 2013r. ustawa o odpadach była…

26.07.2021

Czytaj dalej
3 kroki do bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa – w zgodzie z przepisami w obszarze ochrony środowiska

3 kroki do bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa – w zgodzie z przepisami w obszarze ochrony środowiska

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem firmy wpływającej na środowisko powinieneś niezwłocznie wykonać następujące 3 kroki: Sprawdzić  zgodności działalności  firmy z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska  – w formie przeglądu zakończonego raportem zawierającym zalecenia Czuwać  nad…

25.04.2016

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej