Jesteś tutaj

Systemy zarządzania

Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH i CLP ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kartach charakterystyki

NOWOŚĆ! Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!

Szkolenie: Skuteczna komunikacja liczb – sztuka wizualizacji danych w raportach i prezentacjach

Szkolenie: Zarządzanie bezpieczeństwem produktów i usług

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat zasad zarządzania bezpieczeństwem produktów i usług

Adresaci:

 • szkolenie jest przeznaczone dla kadry kierowniczej, technologów i audytorów przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych

Prowadzący:

 • audytorzy jednostki certyfikującej, doświadczeni konsultanci systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i legalnością produktów

Szkolenie: Zarządzanie energetyczne wg normy ISO 50001

 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 50001
 • omówienie wymagań normy EN ISO 50001 oraz możliwość integracji z innymi systemami zarządzania
 • przeprowadzenie ćwiczeń dotyczących polityki energetycznej, celów i zadań energetycznych

 

Adresaci:

Norma ISO 50001 kierowana jest dla wszystkich organizacji

Szkolenie: Obowiązkowe aktualizacje systemu zarządzania środowiskowego wynikające ze zmian w systemie ekozarządzania i audytu EMAS zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/1505 oraz z normy ISO 14001:2015

 

Szkolenie: System Zarządzania Energią (SZE) wg ISO 50001:2011 - efektywność energetyczna przedsiębiorstw

 

Cel szkolenia:

Przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do efektywnego przeprowadzania procesów wdrożenia Systemu Zarządzania Energią (SZE), w tym omówienie zasad opracowywania dokumentacji wymaganej normą ISO 50001 oraz zapewnienia skuteczności, doskonalenia SZE oraz omówienie dotyczacych efektywności energetycznej w organizacji.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z wymaganiami normy ISO 14001
 • zdobycie wiedzy na temat zasad określania znaczących aspektów środowiskowych i ich nadzorowania
 • przekazanie informacji dotyczącej celu i zakresu nowej wersji wymagań projektu normy ISO 14001:2015

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania, Auditorów Wewnętrznych, Kadry Kierowniczej.

Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH i CLP ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kartach charakterystyki

Cel szkolenia:

 • Omówienie nowych zasady gospodarki odpadami wynikające z rządowej ustawy o odpadach.
 • Zdobycie, poszerzenie wiedzy z przepisów prawa dot. nowej Ustawy.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z prowadzącym szkolenie i z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Przybliżenie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Adresaci:

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 14001.
 • Zdobycie wiedzy na temat zasad określania znaczących aspektów środowiskowych i ich nadzorowania.
 • Przekazanie informacji dotyczącej celu i zakresu nowej wersji wymagań projektu normy ISO 14001:2015.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania, Auditorów Wewnętrznych, Kadry Kierowniczej.