Dokumentacja środowiskowa w procesie inwestycyjnym

W procesie realizacji nowych inwestycji, przygotowanie właściwej dokumentacji środowiskowej musi się odbyć jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Sam etap opracowywania dokumentacji obejmuje od 2 do 3 miesięcy, a etap procedowania dokumentacji przez urząd to około 8-12 miesięcy. Podane termin są orientacyjne i zależne od czasu potrzebnego Organom opiniującym do wydania decyzji oraz od komplementarności przekazanych danych od Klienta.

Dokumentacja środowiskowa nie tylko zapewnia zgodność z przepisami prawa, ale również pozwala na kompleksową ocenę wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko (ROŚ) oraz karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP) to niezbędne elementy, które pomagają w identyfikacji i minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków jakie planowana inwestycja może wywierać na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, to szczegółowy dokument, który zawiera analizę potencjalnych skutków inwestycji na środowisko, a także informacje o komponentach środowiska, ryzyku awarii oraz sposobach minimalizacji ich negatywnego wpływu. Sporządza się go dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia, jest z kolei wymagana dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpłynąć na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do konieczności opracowania KIP lub ROŚ zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). Dokumentacje środowiskowe są więc narzędziami, pozwalającymi na wczesne rozpoznanie i ocenę potencjalnego ryzyka.

Już na etapie przedinwestycyjnym ważne jest dokładne przyjrzenie się planowanemu przedsięwzięciu, sprawdzenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zweryfikowanie czy zakładane rozwiązania projektowe spełnią restrykcyjne wymagania z zakresu ochrony środowiska. Dlatego przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, a następnie dokumentacji środowiskowej, warto zaplanować konsultacje z ekspertami ds. ochrony środowiska. Tacy specjaliści mogą także przygotować dokumentacje środowiskowe, pozwalające na wprowadzenie lepszej gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, opracowanie koncepcji najbardziej optymalnego wariantu obniżenia emisji hałasu, wprowadzenie bardziej wydajnej gospodarki materiałowej czy ekoprojektowanie lub wytwarzanie produktów w filozofii zero waste.

Przestrzeganie procedur związanych z prawem ochrony środowiska jest nie tylko wymogiem formalnym, ale również sposobem na zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Warto podkreślić, że decyzje podejmowane na tym etapie mają istotny wpływ na długoterminowe efekty inwestycji.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji środowiskowej?

Zapraszamy do kontaktu!

Powrót

Może Cię również zainteresować

Szkolenie zwiększające świadomość postępowania w przypadku zagrożenia przy stanowisku pracy

Szkolenie zwiększające świadomość postępowania w przypadku zagrożenia przy stanowisku pracy

W dniu 21 lutego 2022r., dzięki uprzejmości Browaru Zamkowego w Cieszynie oraz Pana Przemysława Mrozka, firma Ekologus miała przyjemność zorganizować szkolenie pokazowego na terenie zakładu z zakresu: „Zagrożeń przy stanowiskach pracy z praktycznym instruktażem wykorzystania zestawów…

16.03.2022

Czytaj dalej
Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi w Polsce – dobrodziejstwo czy problemy?

Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi w Polsce – dobrodziejstwo czy problemy?

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska przyjęła cele Dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, odpowiednio przystosowując zapisy Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.z 2001 r. nr 62,…

14.06.2014

Czytaj dalej

Zaufali nam

ForgeX Polska Sp. z o.o.

ForgeX Polska Sp. z o.o. [2013 r.]

Firma Ekologus opracowała dla nas dokumentację wymaganą do zmiany pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza oraz wykonała niezbędne do tego celu pomiary (…).

Zaangażowanie pracowników, ich kompetencje, wysoka kultura osobista oraz udział w kontaktach z organami administracyjnymi, stanowią gwarancję dobrego współdziałania oraz terminowego i rzetelnego zrealizowania zleconych zadań z zakresu ochrony środowiska. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Ekologus (…).

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej