Dokumentacja środowiskowa w procesie inwestycyjnym

W procesie realizacji nowych inwestycji, przygotowanie właściwej dokumentacji środowiskowej musi się odbyć jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Sam etap opracowywania dokumentacji obejmuje od 2 do 3 miesięcy, a etap procedowania dokumentacji przez urząd to około 8-12 miesięcy. Podane termin są orientacyjne i zależne od czasu potrzebnego Organom opiniującym do wydania decyzji oraz od komplementarności przekazanych danych od Klienta.

Dokumentacja środowiskowa nie tylko zapewnia zgodność z przepisami prawa, ale również pozwala na kompleksową ocenę wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko (ROŚ) oraz karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP) to niezbędne elementy, które pomagają w identyfikacji i minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków jakie planowana inwestycja może wywierać na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, to szczegółowy dokument, który zawiera analizę potencjalnych skutków inwestycji na środowisko, a także informacje o komponentach środowiska, ryzyku awarii oraz sposobach minimalizacji ich negatywnego wpływu. Sporządza się go dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia, jest z kolei wymagana dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpłynąć na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do konieczności opracowania KIP lub ROŚ zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). Dokumentacje środowiskowe są więc narzędziami, pozwalającymi na wczesne rozpoznanie i ocenę potencjalnego ryzyka.

Już na etapie przedinwestycyjnym ważne jest dokładne przyjrzenie się planowanemu przedsięwzięciu, sprawdzenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zweryfikowanie czy zakładane rozwiązania projektowe spełnią restrykcyjne wymagania z zakresu ochrony środowiska. Dlatego przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, a następnie dokumentacji środowiskowej, warto zaplanować konsultacje z ekspertami ds. ochrony środowiska. Tacy specjaliści mogą także przygotować dokumentacje środowiskowe, pozwalające na wprowadzenie lepszej gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, opracowanie koncepcji najbardziej optymalnego wariantu obniżenia emisji hałasu, wprowadzenie bardziej wydajnej gospodarki materiałowej czy ekoprojektowanie lub wytwarzanie produktów w filozofii zero waste.

Przestrzeganie procedur związanych z prawem ochrony środowiska jest nie tylko wymogiem formalnym, ale również sposobem na zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Warto podkreślić, że decyzje podejmowane na tym etapie mają istotny wpływ na długoterminowe efekty inwestycji.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji środowiskowej?

Zapraszamy do kontaktu!

Powrót

Może Cię również zainteresować

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów…

09.12.2020

Czytaj dalej
Odpowiedzialność prawna Pracodawcy za BHP i Ochronę Środowiska

Odpowiedzialność prawna Pracodawcy za BHP i Ochronę Środowiska

Podstawowymi wymogami stawianymi przedsiębiorcom są zarówno kwestie przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jak i ochroną środowiska. Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, umożliwiając przedsiębiorcom utrzymanie niskich kosztów prowadzenia…

14.07.2021

Czytaj dalej

Zaufali nam

HUTCHINSON Poland Sp. z o.o.

HUTCHINSON Poland Sp. z o.o. [2005 r.]

HUTCHINSON Poland Zakład Żywiec 2 Sp z o.o. nawiązał w roku 2000 współpracę z firmą EKOLOGUS w Bielsku-Białej w zakresie opracowania wymaganych prawem dokumentacji, która umożliwiła nam uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych (…).

EKOLOGUS posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę przygotowaną do pracy spełniającej każde warunki umowy.

(…) firma ta wykazała się dużym stopniem elastyczności przy spełnianiu naszych wysokich wymagań w zakresie świadczonych usług. Pracownicy firmy EKOLOGUS w Bielsku-Białej wykonują swoje obowiązki rzetelnie, profesjonalnie, z zachowaniem poszanowania interesów zleceniodawcy oraz etyki zawodowej, a wszelka dokumentacja realizowana jest rzeczowo i terminowo.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej