Dlaczego i kiedy należy wykonać ocenę stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych?

Ochrona powierzchni ziemi jest kolejnym aspektem środowiskowym, który został objęty w prawie krajowym szczególną uwagą. Polskie prawo do 2007 roku rozróżniało dwie kategorie zanieczyszczeń powierzchni ziemi:

 • historyczne zanieczyszczenia – to te, które powstały przed 30 kwietnia 2007 r.;
 • szkody w środowisku – to powstałe po 30 kwietnia 2007 r.

Podział ten wprowadziła dosyć rewolucyjna Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75, poz, 493). Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku oraz za ich naprawę. Przepisy te stosuje się zarówno do:

 • bezpośredniego zagrożenia, a nie tylko
 • do samej szkody w środowisku,

Szkoda w środowisku może zostać spowodowana przez:

 • podmiot korzystający ze środowiska, który poprzez swoją działalność stwarza ryzyko szkody w środowisku,
 • przez inną działalność niż ta wymieniona w punkcie 1, jeśli dotyczą gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych i wystąpiły z winy podmiotu korzystającego ze środowiska,
 • emisję rozproszoną pochodzącą z wielu źródeł.

Rodzaje działalności, które stwarzają ryzyko szkody w środowisku zostały enumeratywnie wymienione w Art. 3 ustawy „szkodowej” (Dz.U. 2007, nr 75, poz. 493).

Z jednej strony oceny stanu jakości gleby i ziemi dokonują:

 • organy inspekcji ochrony środowiska w ramach monitoringu stanu środowiska,
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który może dokonać oceny oraz sprawdzić/potwierdzić występowanie zanieczyszczeń.
 • Starosta może wykonać badania jakości gleby i ziemi, w związku z prowadzonym i aktualizowanym wykazem potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemie,

Z drugiej strony obowiązek dokonania oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi został zapisany w art. 29. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz 1101) na prowadzącego instalację wymagającego uzyskania PZ, w ramach tzw. Raportu początkowego lub końcowego.

W raporcie takim zakład ma obowiązek przedstawić informacje na temat stanu jakości gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu. Czy substancje, które są stosowane, produkowane lub uwalnianie przez instalacje IPPC powodują lub mogą powodować ryzyko dla zdrowia człowiek lub dla środowiska.

Oceny badań jakości gleby i ziemi może, a nawet powinien każdy kto zamierza nabyć teren pod nową inwestycję, szczególnie po obiektach przemysłowych.

Za zanieczyszczenia w gruncie i wodach gruntowych odpowiada władający powierzchnią ziemi czyli właściciel. On jest też z mocy prawa zobowiązany do oczyszczania tego terenu, czyli przeprowadzenia procesu remediacji. Należy mieć to na uwadze, że stan jakości powierzchni ziemi, jak i innych komponentów środowiska ma znaczenie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Dlaczego więc warto dokonywać badania jakości powierzchni ziemi?

 1. Bardzo istotna wiedza zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy terenu.
 2. Warto mieć rozeznanie czy potrzeba będzie cała procedura przygotowania planu remediacji i jego przeprowadzenia.
 3. Przy lokalizacji nowych inwestycji IPPC należy sprawdzić stan jakości powierzchni ziemi.
 4. Tam gdzie była prowadzona działalność warto dla własnej przezorności sprawdzić teren przed rozpoczęciem nowej działalności (budowy deweloperskiego osiedla, gdzie ludzie zaczną potem chorować).

Dojrzałe i świadome ekologiczne firmy, starannie badają tereny pod każdą nową inwestycje.

 

Autor artykułu

mgr inż. Anna Buchta

Prezes Zarządu

Ekologus Sp. z o.o.

 

Sposób prowadzenia takiej oceny jakości powierzchni ziemi zostanie szczegółowo przedstawiony podczas szkolenia on-line w dniu 25 maja 2020 roku

ABC PROCESU INWESTYCYJNEGO + OCENA STANU JAKOŚCI ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO.

 

Jest to jeden blok szkoleniowy podczas  5-cio dniowego KOMPENDIUM WIEDZY Z OCHRONY ŚRODOWISKA  od 25 do 29 maja

Link do szkolenia >>Zobacz tutaj<<

Powrót

Może Cię również zainteresować

Ostatni miesiąc na uzupełnienia w BDO – zadbaj już teraz o swoją ewidencję i sprawozdawczość za 2022r.

Ostatni miesiąc na uzupełnienia w BDO – zadbaj już teraz o swoją ewidencję i sprawozdawczość za 2022r.

Termin składania sprawozdań w BDO Sprawozdanie odpadowe należy złożyć (wyłącznie) elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.   Kto ma…

29.11.2022

Czytaj dalej
Odpowiedź Eksperta: sprawozdania do Wód Polskich

Odpowiedź Eksperta: sprawozdania do Wód Polskich

PYTANIE: Jakie sprawozdania i w jakiej formie należy przesyłać do Wód Polskich jako organów właściwych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych (dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej lub dyrektorów zarządów zlewni) ewentualnie organów właściwych w sprawach pozwoleń zintegrowanych…

17.07.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

Nemak Poland Sp. z o.o.

Nemak Poland Sp. z o.o. [2016 r.]

Nemak Poland Sp. z o.o. współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. (…) od 2003 roku. W tym czasie korzystaliśmy m.in. z usług firmy w obszarze przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych.

(…) Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała powyższe opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W/w analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego została zaakceptowana przez Śląski Urząd Marszałkowski. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy polecić usługi firmy Ekologus Sp. z o.o.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej