Jesteś tutaj

Co oznacza skrót IPPC?

Integrated Pollution Prevention and Control czyli Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń.