Kategorie

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Składanie rocznych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnoszenie na tej podstawie opłat za korzystanie ze środowiska to jeden z podstawowych obowiązków podatkowych ciążących na  przedsiębiorcach oraz jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przedszkola). Jest to ustawowy obowiązek wynikający m.in. z ustawy Prawa Ochrony Środowiska, do którego zastosowanie mają także przepisy znajdujące się w Ordynacji Podatkowej (Dział III). W związku z powyższym jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, zarządzasz dużym przedsiębiorstwem (np. spółką handlową), jesteś dyrektorem jednostki organizacyjnej np. o profilu edukacyjnym lub wykonujesz zawód medyczny to najprawdopodobniej jesteś tzw. „podmiotem korzystającym ze środowiska”. Podobnie w przypadku gdy wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych wliczasz w koszty prowadzonej działalności, posiadasz w swoim zakładzie klimatyzatory, kotłownie, prowadzisz technologię w postaci np. malowania lub spawania, posiadasz własne ujęcie wody to nie czekaj aż Twoją firmę odwiedzą inspektorzy ds. ochrony środowiska.

Zapoznaj się z przedstawioną ofertą szkolenia skierowaną bezpośrednio do Ciebie i poznaj podstawowe obowiązki związane ze sprawozdawczością z zakresu ochrony środowiska wobec Urzędu Marszałkowskiego. Profesjonalnie przygotowany wykładowca przekaże wszelkie niezbędne informacje oraz przeprowadzi warsztaty, które umożliwią samodzielnie zlokalizować źródła emisji w zakładzie, przygotować i wypełnić wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnieść ewentualną opłatę. Wszystkie te informacje dot. sprawozdawczości do marszałka z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska zostaną w przystępny sposób omówione i przekazane każdemu uczestnikowi  biorącemu udział w szkoleniu.

Celem szkolenia jest omówienie zmian terminów obowiązywania nowych przepisów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, spowodowanych wejściem w życie Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce oraz wprowadzonych zmian ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Szkolenie objęte jest następującym zakresem:

 1. Zmiany związane z opłatami za korzystanie ze środowiska ujęte w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dotyczące m.in.:
  • określenia nowych definicji oraz pojęć;
  • wprowadzenia terminów wejścia w życie zmian w obowiązujących przepisach;
  • wprowadzenia zmian w sposobie ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska;
  • tworzenia rocznych wykazów za rok 2015;
  • zmian w terminach sprawozdawczości dot. opłat środowiskowych.
 2. Podczas szkolenia zostaną omówione najaktualniejsze przepisy związane z tematyką opłat środowiskowych w szczególności:
  • OPŁATY ZA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA:
   • zryczałtowane – spalanie paliw w silnikach spalinowych i w kotłach opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, przeładunek benzyn silnikowych;
   • ze źródeł energetycznych – kotły dużej mocy;
   • ze źródeł technologicznych – malowanie, spawanie;
   • podwyższone za brak pozwolenia.
  • OPŁATY ZA POBÓR WÓD:
   • podziemnych;
   • powierzchniowych.
  • OPŁATY ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI:
   • bytowych
   • komunalnych
   • przemysłowych
   • wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
   • chłodniczych, zasolonych, podwyższone za brak pozwolenia;
  • OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW:
   • selektywnie
   • nieselektywnie
   • podwyższone za brak pozwolenia
Powrót

Może Cię również zainteresować

3 kroki do bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa – w zgodzie z przepisami w obszarze ochrony środowiska

3 kroki do bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa – w zgodzie z przepisami w obszarze ochrony środowiska

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem firmy wpływającej na środowisko powinieneś niezwłocznie wykonać następujące 3 kroki: Sprawdzić  zgodności działalności  firmy z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska  – w formie przeglądu zakończonego raportem zawierającym zalecenia Czuwać  nad…

25.04.2016

Czytaj dalej
Jak powinien funkcjonować zakład RIPOK-MBP

Jak powinien funkcjonować zakład RIPOK-MBP

We wrześniu 2012 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska – poz.1052, w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Miało ono uregulować kwestię dopuszczalnych wymagań dla instalacji i metod przetwarzania odpadów w kontekście oddziaływania tychże instalacji…

22.04.2014

Czytaj dalej
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i eko–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

Eko-audyty
i eko-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej