Kategorie

Odpowiedzialność prawna Pracodawcy za BHP i Ochronę Środowiska

Podstawowymi wymogami stawianymi przedsiębiorcom są zarówno kwestie przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jak i ochroną środowiska. Firma EKOLOGUS Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, umożliwiając przedsiębiorcom utrzymanie niskich kosztów prowadzenia działalności jak również uniknięcia potencjalnych sporów, oraz ochronę wizerunku firmy.

Mamy świadomość, że PRACODAWCA = ODPOWIEDZIALNOŚĆ .

System, który powinien stanowić integralną część filozofii zarządzania każdej firmy to system, który zapewnia efektywność funkcjonowania organizacji w zakresie bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego powinien on opierać się na ciągłym doskonaleniu i aktualizacji. W celu osiągnięcia wymiernych korzyści łączenia ze sobą zarówno odpowiedzialności za człowieka oraz środowisko nas otaczające, proponujemy spojrzeć na temat kompleksowo, dzięki czemu:

 • Zredukujesz straty spowodowane nieobecnością pracowników i zmniejszoną wydajnością,
 • Zredukujesz koszty związane z uszkodzeniem mienia,
 • Skrócisz czas zatrzymania procesów technologicznych,
 • Zmniejszysz wskaźnik absencji chorobowej,
 • Zmniejszysz nakłady na leczenie poszkodowanych pracowników,
 • Zredukujesz koszty przekwalifikowania pracowników poszkodowanych nie mogących wykonywać dotychczasowych obowiązków,
 • Zmniejszysz koszty dochodzeń powypadkowych oraz ewentualnych kosztów grzywien,
 • Ograniczysz koszty utylizacji odpadów,
 • Unikniesz potencjalnych sporów,
 • Pozytywnie wpłyniesz na wielkość opłat wynikających z korzystania z zasobów środowiska,
 • Poprawisz wizerunek swojej firmy.

Chcąc uzyskać powyższe korzyści, należy wywiązać się z wielu obowiązków publiczno-prawnych. Jednym z nich są zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli przedsiębiorca lekceważy istniejące przepisy naraża się na poważne konsekwencje finansowe i prawne. Równoważnym składnikiem ochrony środowiska jest przeciwdziałanie lub zapobieganie zjawiskom lub stanom niekorzystnym dla środowiska, nazywanym w przepisach jako uciążliwymi i zagrożeniami. Z takim samym nazewnictwem mamy doczynienia
w przypadku wpływu substancji na organizm człowieka, stosowana jest prewencja w celu ograniczenia wpływu substancji uciążliwych lub szkodliwych.

Mamy świadomość, że ekologia i bezpieczeństwo w przemyśle to wyzwanie, które jest tak ważne
i szerokie, jak sama ekonomika produkcji. To zarówno dążenie do doskonałości produkcji czyli jak najlepszego wykorzystania zasobów, surowców energii i czasu jak i stosowaniu ekologicznych środków produkcji. Działania takie oprócz korzyści ekonomicznych dostarczają również korzyści niemierzalne, tj.:

 • Korzystne postrzeganie organizacji przez władze lokalne, związki zawodowe i społeczeństwo,
 • Identyfikowanie się jako firma odpowiedzialna i profesjonalna,
 • Lepsza identyfikacja pracowników z organizacją,
 • Mniejsza fluktuacja zatrudnienia.

Działania proekologiczne są to takie aspekty, które mają przynieść korzyści nie tylko środowisku naturalnemu, ale także Twojej firmie.

W rezultacie:

Wy cieszcie się tym, że jesteście EKO – my zadbamy o spełnienie przez Was wymogów prawnych.

Autor artykułu

Gabriela Borgieł

Powrót

Może Cię również zainteresować

Sprawdź, co Ci grozi, jeśli nie złożysz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska!

Sprawdź, co Ci grozi, jeśli nie złożysz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska!

Pierwszy kwartał 2016 roku to dla wielu przedsiębiorców trudny pod kątem formalnym okres. Wtedy bowiem trzeba przygotowywać różnorodne sprawozdania dotyczące ochrony środowiska. Wiąże się to ze zbieraniem danych, analizą, wypełnianiem wszelkiej dokumentacji…

10.12.2015

Czytaj dalej
BREFy po rewizji Europejskiego Biura IPPC – nowy projekt Konkluzji BAT

BREFy po rewizji Europejskiego Biura IPPC – nowy projekt Konkluzji BAT

Dokumenty referencyjne BAT (BREFy) funkcjonowały już w europejskim, jak i naszym krajowym porządku prawnym od wielu lat, jednakże publikacja Dyrektywy ws. emisji przemysłowych (dyrektywa IED), znacząco wzmocniła rolę najlepszych dostępnych technik BAT. Dyrektywa…

26.04.2017

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej