Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

 

Wsparcie dla MŚP na usługi rozwojowe jest prowadzone w większości województw, jednak może różnić się przebiegiem procedur niezbędnych do jego uzyskania.

Dofinansowanie na usługi rozwojowe w województwie śląskim

Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo jest prowadzone w ramach projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”. Projekt trwa do 30.04.2022 r. Środki mogą uzyskać przedsiębiorcy zaliczani do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zarówno dla swoich pracowników jaki i kadry zarządzającej.

By uzyskać dofinansowanie należy zwrócić się do Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), który prowadzi dystrybucję środków przeznaczonych na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Uzyskane środki mogą być w sposób dowolny rozdysponowane na usługi rozwojowe np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo.

Jakie usługi rozwojowe mogą być objęte dofinansowaniem?

Wsparcie można uzyskać na wszelkie usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Wyróżnia się dwa rodzaje usług rozwojowych:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,
  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Uzyskanie środków nie dotyczy szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa (np. szkolenia przeciwpożarowe, BHP).

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej jest zależny od wielkości przedsiębiorstw:

  • 50% – dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 70% – dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 80% – dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Nabór wniosków

Od 13 maja 2019 r. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Zgodnie z nowym obowiązkiem, przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych jest poprzedzone wysłaniem fiszki wniosku – wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Więcej informacji na temat procedury naboru wniosków o dofinansowanie >>znajdziesz tutaj<<.

Fiszkę złożysz >>tutaj<<. Pamiętaj, musisz zrobić to najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem szkolenia.

Dodatkowo od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują >>nowe dokumenty<<, które przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć.

 

Nie czekaj! Sprawdź jak wygląda procedura uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe i zapisz się na nasze szkolenia!

 

Akredytacja Ekologus na Standard Usług Szkoleniowych SUS 2.0

Ekologus Sp. z o.o. od 2017 roku posiada akredytację nr DEKRA/SUS/000157 na prowadzenie dofinansowanych Szkoleń i Doradztwa dla firm z sektora MŚP. Obszary, w których się specjalizujemy to:

  • Przepisy prawne z ochrony środowiska, REACH, CLP, BDO
  • Systemy Zarządzania wg ISO 9 001, 14 001, 18 001 oraz 50 001
  • BHP, P.POŻ oraz Postępowanie na wypadek awarii
  • Kompetencje menedżerskie i Umiejętności interpersonalne

 

Nasze najbliższe szkolenia otwarte, na które możesz uzyskać dofinansowanie:

Możecie Państwo sięgnąć po dofinansowanie na własny projekt szkoleniowo-doradczy, a prowadzony przez ekspertów i trenerów naszej firmy.

Zapraszam Państwa do współpracy

mgr inż. Anna Buchta
Prezes Zarządu
Ekologus Sp. z o.o.

Opracowane na podstawie: https://www.operatorpsf.pl/dofinansowanie/

Powrót

Może Cię również zainteresować

Magazynowanie odpadów. Składowanie

Magazynowanie odpadów. Składowanie

Przez magazynowanie odpadów rozumie się czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Ex definitione magazynowanie charakteryzuje się ograniczeniem czasowym. Z czasowego charakteru magazynowania odpadów wynika również to, że ta…

18.04.2013

Czytaj dalej
BDO – CO MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

BDO – CO MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, stanowi podstawowe narzędzie do gromadzenia informacji i danych na temat odpadów. Celem BDO jest elektroniczne prowadzenie rejestru, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami od 1 stycznia…

07.02.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej