Jesteś tutaj

Zasady raportowania do Krajowej bazy KOBiZE - warsztaty - Bielsko-Biała - Luty 2018

Cena:

510.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 1-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • wyżywienie: obiad i przerwy kawowe
 • darmowe konsultacje mailowe z wykładowcą przez 10-dni po szkoleniu

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu – opcja dodatkowo płatna


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które korzystają z naszych usług

-5% First Minute

upust naliczany przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

Do uzyskania do 04.01.2018 r.

-20% Dla grupy 3+

upust naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny udziału w szkoleniu bez noclegu.


SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80% NA SZKOLENIE POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

dla firm z sektora MŚP

Więcej informacji u pracowników działu szkoleń.

 

Termin szkolenia:

15.02.2018
-
Bielsko-Biała

Cel szkolenia:

 • poznanie podstawowych wymagań ustawowych dotyczących raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – tzn. terminów raportowania, podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, zasad rejestracji i aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie, zakresu raportowanych danych ogólnych i danych emisyjnych, relacji pomiędzy raportowaniem KOBiZE a raportowaniem opłatowym do marszałków województw i/lub raportowania w ramach systemu PRTR,

 • nabycie umiejętności identyfikacji i interpretacji posiadanych przez podmiot danych i informacji koniecznych dla sporządzenia raportu (dot. kategorii i podstawowych parametrów instalacji, struktury technologicznej instalacji, rodzajów i parametrów źródeł emisji i emitorów oraz urządzeń ochrony powietrza, stosowanych paliw i surowców oraz przetwarzanych odpadów),

 • zdobycie wiedzy pozwalającej na określienie rodzaju i wielkości emisji do powietrza, która powinna być wyszczególniona w raporcie (w oparciu o posiadane dane pomiarowe, wskaźniki emisji, posiadane decyzje, dokumentacje wnioskowe i zgłoszeniowe, raporty opłatowe dot. zakresu korzystania ze środowiska przedkładane marszałkowi województwa),

 • przećwiczenie praktycznych umiejętności podczas pracy na indywidualnych kontach użytkowników w bazie KOBIZE - zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania raportów do Krajowej bazy.

Prosimy o zabranie własnego laptopa w celu indywidualnej pracy na koncie w KOBiZE.

 

Adresaci:

 • osoby zajmujące się ochroną środowiska w przedsiębiorstwach, na terenie których są zlokalizowane instalacje, które są lub mogą być objęte pozwoleniem zintegrowanym
 • pracownicy sektora MŚP

 

Forma szkolenia:

Wykład, analiza konkretnych przypadków zgłoszonych przez uczestników, praca na indywidualnych kontach uczestników w Krajowej bazie.

Czas szkolenia: ok. 9 godzin dydaktycznych.

 

PROGRAM:

 

 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
  • podstawy prawne – ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania do Krajowej bazy,
  • substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami,
  • raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dot. opłat za korzystanie ze środowiska.
 2. Zasady sporządzania raportów rocznych do Krajowej bazy:
  • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń,
  • zasady rejestracji podmiotów (konto w Krajowej bazie),
  • zasady aktualizacji danych dot. podmiotu w  Krajowej bazie,
  • zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych,
  • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji (np. dla spalania paliw, spawania),
  • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza lotnych związków organicznych (określanie składu preparatu w oparciu o kartę charakterystyki, identyfikacja substancji spełniających definicje LZO).
 3. Konsultacje indywidualne, rozwiązywanie konkretnych problemów uczestników po zalogowaniu na konto podmiotu w Krajowej bazie.

 

NA ZAKOŃCZENIE KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA IMIENNE ZAŚWIADCZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU oraz DARMOWE KONSULTACJE MAILOWE Z WYKŁADOWCĄ PRZEZ 10-DNI PO SZKOLENIU.

Wykładowca:

Grzegorz Majek

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, posiadający ponad 13-letnie doświadczenie w branży m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji rządowej i administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego oraz szkoleniowiec. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i  kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami” (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w  Krakowie) i "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia