Jesteś tutaj

Kierownik Składowiska Odpadów

Cena:

1100.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę (po zdaniu testu)
 • wyżywienie: obiad i przerwy kawowe
 • 10-dniowe darmowe konsultacje z wykładowcą

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu – opcja dodatkowo płatna

 

1260.00 zł netto /os. +23% VAT

 • 1 nocleg w pokoju 2-osobowym*
  *dopłata 60 zł netto do pokoju 1-osobowego
 • udział w szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę (po zdaniu testu)
 • wyżywienie: obiad i przerwy kawowe, kolacja 1-dnia i śniadanie 2-dnia
 • 10-dniowe darmowe konsultacje z wykładowcą

Termin szkolenia:

04.09.2017 do 05.09.2017
-
Wrocław

Kierownik Składowiska Odpadów 
Szkolenie przygotowujące do Egzaminu Państwowego na Zarządzającego Składowiskiem odpadów 

 

Cel szkolenia: 
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, obowiązkami i odpowiedzialnością jaka spoczywa na zarządzających składowiskiem z konsekwencjami prowadzenia niewłaściwej ich eksploatacji. Dzięki szkoleniu: 

 • zdobędziecie Państwo niezbędną wiedzę związaną z gospodarką odpadami. 
 • poznacie Państwo zmiany przepisów prawnych dotyczących składowisk odpadów. 
 • unikniecie Państwo kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych. 
   

Adresaci: 

 • Osoby przygotowujące się do zdobycia świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. 
 • Pracownicy zakładów gospodarki odpadami. 
 • Kierownicy oraz zarządzający składowiskiem odpadów. 

 

Prowadzący: 

 • Ekspert posiadający kilkuletnie doświadczenie w administracji rządowej. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska. Specjalista w przepisach z zakresu gospodarki odpadami.
 • Ekspert ds. geologii i hydrogeologii (uprawnienia kategorii II i IV).
 • Biegły ds. ocen oddziaływania na środowisko; doświadczony wykładowca z tematyki utylizacji odpadów, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz termicznych metod unieszkodliwiania odpadów

 

Program: 
I DZIEŃ 
Nowości prawne dotyczące gospodarki odpadami dla kierowników składowisk odpadów 

1. Definicje. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami. 
2. Zasady dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w tym na tle przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
3. Transport, zbieranie i magazynowania odpadów – obowiązki, wymagane zezwolenia. 
4. Przetwarzanie odpadów - odzysk, unieszkodliwianie. 
5. Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami oraz zasady przekazywania odpadów innym podmiotom. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

Przepisy szczególne dotyczące składowisk odpadów a w tym: rodzaje składowisk, zasady eksploatacji, instrukcja prowadzenia składowiska, fundusz rekultywacyjny. 

7. Nowe zasady ewidencji i sprawozdawczości składowisk odpadów w 2017 r. 
8. Sankcje za naruszenia dotyczące gospodarki odpadami - przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów. 

II DZIEŃ 
1. Sposób i warunki prowadzenia monitoringu wód na terenie składowisk odpadów w świetle nowych przepisów. 
2. Budowa i eksploatacja składowiska odpadów. 
3. Biologiczne zagospodarowanie odpadów BIO i osadów ściekowych metodą kompostowania. 
4. Zarządzanie składowiskiem w końcowej fazie eksploatacji – zamknięcie i rekultywacja składowiska. 

 

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu 
oraz 10-dniowe darmowe konsultacje mailowe z wykładowcą.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia