Jesteś tutaj

WSK "PZL-Rzeszów" S.A.

WSK "PZL-Rzeszów" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. od kilkunastu lat współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie opracowywania dokumentacji do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, raportów o odziaływaniu na środowisko oraz pomiarów środowiskowych w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza i emisji hałasu.

Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała w 2014 roku dla WSK „PZL-Rzeszów” S.A. następujące dokumentacje środowiskowe:

  • Raport Początkowy dla instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych.
  • wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych
  • wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie złomu;
  • wniosek o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów

Dodatkowo w poprzednich latach zostały opracowane m.in.:

  • wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Galwanizerni
  • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzania odpadów
  • raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego Centrum Badawczo Rozwojowego Napędów Lotniczych.