Jesteś tutaj

PKP Energetyka

PKP Energetyka

Firma Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Jaskółczej 29 prowadziła w 2011 roku sporządziła na zlecenie PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi, Zakład Górnośląski w Katowicach ekspertyzę: Ocena stanu zakażenia terenu leśnego przyległego do stacji zasilającej Mysłowice-Kosztowy.

Opracowanie zostało wykonane terminowo i rzetelnie. Zakład Górnośląski wysoko ocenia współpracę z Firmą Ekologus, która w trakcie(...)