Jesteś tutaj

Fiat Powertrain

Fiat Powertrain

Fiat Powertrain Technologies Poland Sp z o.o. zaświadcza, że firma EKOLOGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Jaskółcza 29, przeprowadzała w naszym zakładzie pomiary i badania w zakresie:

  • Pomiary i analiza stanu wód gruntowych w rejonie magazynu paliw
  • Bilans Lotnych Związków Organicznych

W/w prace objęte zleceniem, zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie (...)