Jesteś tutaj

Fenice Sp. z o.o.

Fenice Sp. z o.o.

W imieniu Spółki FENICE Sp z o.o. potwierdzam, że firma Ekologus Sp z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jaskółczej 29 opracowała na nasze zlecenie dokumentacje środowiskowe dla potrzeb Elektrociepłowni - EC WSK Sp. z o.o. w Rzeszowie:

  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC prowadzonych na terenie EC WSK Sp. z o.o.
  • Operat wodnoprawny do pozwolenia na pobór wód z rzeki Wisłok do celów technologicznych i chłodniczych oraz odprowadzanie wód pochłodniczych do rzeki Wisłok dla zakładów funkcjonujących w rejonie WSK "PZL Rzeszów" S.A.
  • OPERAT WODNOPRAWNY do pozwolenia na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszów (...)